Næstved By

Alle restriktioner ophører mandag den 31. januar

Foto: arkiv

Med udgangen af januar ophører kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, og de nuværende restriktioner vil ikke længere være gældende.

Regeringen har på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen besluttet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom efter d. 31. januar 2022. Samtidig vil alle de restriktioner, som er betinget af denne kategorisering, ikke blive videreført.

Folketingets Epidemiudvalg er blevet orienteret om regeringens beslutning.

Beslutningen betyder, at alle de restriktioner, som er betinget af, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, ophæves ved udgangen af 31. januar.

Det er i lyset af den seneste udvikling i epidemien, hvor der er set en dekobling af smittetal og indlæggelsestal, at regeringen har bedt Epidemikommissionen om en indstilling om, hvorvidt covid-19 fortsat skulle kategoriseres som en samfundskritisk sygdom og om, hvorvidt der var behov for videreførelse af de gældende restriktioner.

Epidemikommissionen har foretaget en samlet vurdering af epidemisituationen, særligt i forhold til belastningen på landets sygehuse og belastningen på landets intensivafdelinger.

På den baggrund har Epidemikommissionen indstillet, at kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ikke videreføres efter dens udløb den 5. februar 2022, og at gældende restriktioner, som er betinget af denne kategorisering, ikke videreføres.

Regeringen har besluttet at følge Epidemikommissionens indstilling, dog således at kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ikke videreføres efter d. 31. januar.

Fortsat brug for smitteforebyggende tiltag og tæt overvågning

Selvom de nuværende restriktioner udløber, lægges der i Epidemikommissionen indstilling vægt på, at der som følge af de meget høje smittetal fortsat er behov for smitteforebyggende tiltag og anbefalinger.

Det gælder særligt i forhold til sårbare og ældre, hvor det anbefales, at sygehuse og plejehjem så vidt muligt fremadrettet stiller krav om, at besøgende gør brug af mundbind og coronapas for at beskytte de sårbare og ældre.

Samtidig vil Epidemikommissionen og sundhedsmyndighederne fortsat overvåge og følge udviklingen i epidemisituationen tæt, og ud fra en helhedsvurdering løbende vurdere, om der er behov for nye tiltag.

Få det fulde overblik over, hvilke regler der fortsat er gældende efter d. 31. januar på coronasmitte.dk

De skærpede krav om test ved indrejse ophæves

Epidemikommissionen har indstillet, at det skærpede krav om test forud for indrejse til Danmark ophører efter den 31. januar, men at de tidligere generelle indrejserestriktioner, der var gældende før indførslen af de skærpede midlertidige krav fortsættes fra den 1. og foreløbigt indtil den 28. februar 2022.

De tilbageværende indrejserestriktioner fokuserer på rejsende, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede. Samtidig opretholdes et beredskab, så de tidligere restriktioner hurtigt kan genindføres, hvis der opstår nye, bekymrende virusvarianter i udlandet.

Kommentarer