Land og by

Undgå misbrug af identitets- og kortoplysninger

Hvis en kriminel får fat på dine personlige oplysninger, kan du risikere at få misbrugt din bankkonto, dit betalingskort eller få optaget et lån i dit navn.

De kriminelle benytter sig af forskellige metoder til at lokke personlige oplysninger ud af folk.
En af de mest udbredte metoder er “phishing”, hvor kriminelle forsøger at få dig til at sende dine oplysninger over sms, udlevere dem over telefonen eller klikke på et link i en sms eller e-mail og indtaste dine oplysninger på en falsk hjemmeside. Ofte kontakter svindleren folk uopfordret og udgiver sig for at være fra banken, Udbetaling Danmark, politiet eller andre myndigheder eller virksomheder.

Videregiv aldrig personlige oplysninger om dit NemID.
Både dit NemID-brugernavn, NemID-kode og koderne fra dit fysiske nøglekort er personlige og må aldrig videregives.
Virksomheder eller offentlige myndigheder vil aldrig ringe eller skrive og bede dig om at udlevere dine personlige oplysninger.
Brug adressefeltet i din internetbrowser til at søge hjemmesider frem, hvor du skal indtaste personlige oplysninger, fremfor at klikke på et link, som du har modtaget på e-mail eller på sms.
På den måde undgår du at klikke på et link til en falsk hjemmeside, som forsøger at stjæle dine personlige oplysninger.
Hvis du bliver kontaktet over telefon, e-mail eller sms, og er det mindste i tvivl om henvendelsens troværdighed, så kontakt virksomheden eller myndigheden, som afsenderen udgiver sig for at være fra, og spørg ind til henvendelsen.
Svindlere kan ændre visningen af det telefonnummer, de ringer fra, så det er identisk med eksempelvis bankens eller politiets telefonnummer.
Ligeledes kan de også finde på at ændre navnet på afsenderen af en sms.
For at undgå misbrug af din identitet, er det en god ide at indsætte en kreditadvarsel i CPR via borger.dk.
En kreditadvarsel er en markering i CPR om, at du ønsker at advare mod, at der ydes lån og kredit i dit navn.
Hvis en virksomhed har mistanke om identitetsmisbrug, kan en kreditadvarsel i CPR være med til at danne beslutningsgrundlag for, om virksomheden skal give afslag på lånansøgningen.

Kommentarer