Samfund

Tog-pendlere i Næstved får nu penge tilbage fra DSB

DSB iværksætter nu udbetaling af kompensation til togpendlerne, der har oplevet mange forsinkelser, især i fjerde kvartal sidste år.

For togpassagerer, der pendler mellem Næstved og København tilabegbetales i alt 289.450 kroner.

Det er den såkaldte rejsetidsgaranti for kunder med pendlerkort, ungdomskort og Erhvervskort, der får del i pengene, der automatisk udbetales, når der har været en punktlighed på under 90 procent. Kun tog med en forsinkelse på mere end tre minutter indgår i optællingen.

Kommentarer