Foreningsnyt

Sæt dit præg på Fællesskabsstafetten i Næstved

Foto: Næstved Kommune

Fællesskabsstafetten skal synliggøre mangfoldigheden af frivillige fællesskaber i Næstved Kommune, invitere flere med ind i fællesskabet og skabe samvær og møder på tværs af frivillige fællesskaber.

  • Har I brug for et boost af jeres frivillige fællesskab?
  • Er I åbne for at få nye deltagere ind i jeres fællesskab?
  • Vil I have en positiv oplevelse sammen med jeres fællesskab?
  • Vil I støtte op om et godt initiativ?

Så kom og tilbring nogle inspirerende timer, hvor du vil få svar på, hvad Fællesskabsstafetten er og hvad det kræver at være med.

Du vil også få mulighed for at sætte præg på planlægningen af Fællesskabsstafetten, og hvilken dag stafetten er i dit lokalområde.

Drop aftensmaden, for den er der sørget for.

Informationsmødet afholdes onsdag den 4. maj kl. 17-19.30 i Birkebjergparken 1, 3. sal i Næstved.

Tilmelding senest torsdag den 28. april på tlf. 5577 6243 eller adm@frivilligcenter-naestved.dk.

Oplys dit navn, din mail og navnet på det frivillige fællesskab, du repræsenterer.

Fællesskabsstafetten i Næstved kommune afholdes den 25.-30. september 2022. 

Alle typer af frivillige fællesskaber er inviteret, fx:

  • idræts-, kulturelle og sociale foreninger
  • lokalråd og bylaug
  • løst organiserede fællesskaber
  • kommunale institutioner

Læs mere om Fællesskabsstafetten her.

Kommentarer