Erhverv

Revision Vadestedet styrker det faglige fundament

Revision Vadestedet styrker det faglige fundament i forbindelse med optagelse i netværket hos Dansk Revision

Med optagelsen får vi adgang til en række fagspecialister, velfungerende IT-systemer til håndtering af de stigende krav fra lovgiver og et godt netværk af kollegaer på tværs af Danmark.
Dansk Revision er en national kæde af selvstændige revisionskontorer, der ønsker en stærk faglighed, men derudover lægger vægt på nærvær og engagement i samarbejdet.
Det er værdier vi i høj grad kan identificere os med hos Revision Vadestedet.
Ejerskabet af revisionskontoret fortsætter uændret, idet Ebbe Jensen, Leif Stolberg-Rohr Nørskov og Christian Bjørk Hansen fortsat er ejere af selskabet i Næstved.
Det betyder også, at holdet som du kender i dag hos Revision Vadestedet forbliver uændret.
Vi glæder os til det nye samarbejde.

Dette er en lokalnyhed indsendt af Ebbe Jensen. Du kan også indsende nyheder under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer