Foreningsnyt

Oprettelse af ny lokal aktionsgruppe for LAG Sydsjælland

Bestyrelsen for den nuværende lokale aktionsgruppe for Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner ”LAG Sydsjælland” inviterer borgere, repræsentanter for foreninger, erhvervsorganisationer og virksomheder til møde om oprettelse af ny Lokal Aktionsgruppe.

Aktionsgruppen skal skabe udvikling og innovation i lokalsamfundene i programperioden 2022-2027, ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Info

Mødet foregår i Brandelev Forsamlingshus, Holmevej 45, 4700 Næstved – torsdag den 21. april 2022 kl. 19.

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • LAG Sydsjællands resultater 2015-2022
  • Geografisk område for ny LAG
  • Lokal forankring i bestyrelse og bagland
  • Forslag til Stiftende generalforsamling
  • Eventuelt

Tilmelding nødvendig senest 19. april 2022 til rikke@dividendo.dk

Kommentarer