Mogenstrup

Ny vandrerute i Fladsåtroldens fodspor

Ruten ligger på åsen - et helt unikt grønt område, som er skabt af istiden.

Nu kan du følge Danmarks største ås på gåben. ”Trolderuten” mellem Næstved og Mogenstrup er åben.

Fladsåtrolden kan ånde lettet op – endelig kan han komme hjem fra Næstved. Næsted Kommune åbner nemlig en ny vandrerute mellem Næstved og Mogenstrup.

Ruten, der nok i folkemunde vil få navnet ”Trolderuten”, følger Danmarks største ås fra stationen og centrum i Næstved til Mogenstrup.
Den ca. 12 km lange rute glæder Næstveds Borgmester, Carsten Rasmussen:

– Når du går Trolderuten, går du i sporene af én af de mest markante fortællinger om Næstved og vores trolde. Ovenikøbet går du i et helt unikt grønt område, som er skabt af istiden. Der er en fantastisk udsigt – det er ganske enkelt imponerende, fortæller Carsten Rasmussen.

Det højeste punkt ligger da også hele 55 meter over havet. Åsen har en bredde på op til 600 meter og en længde på ca. 10 kilometer.

Fra drøm til virkelighed

Ruten er blevet til virkelighed takket være velvillige lodsejere og ikke mindst DSB. Næstved Kommune har lavet lodsejeraftaler med private og fik mulighed for købe skovarealer af DSB, som bygger deres nye værksted i området ved Fårebakkerne. Og det er lige præcis de skovarealer, der forvandler trolderuten fra idé på tegnebrættet til virkelighed.

Ruten er skiltet hele vejen og forløber primært på grusstier og trampestier af jord, men der er også korte stykker med asfalt.

Trolderuten er én i rækken af nye vandreruter, som er blevet til gennem kommunens nye Friluftsstrategi og det budgetforlig, som alle Byrådets partier står bag.

FAKTA

Trold eller istid? Her kan du blive klogere på åsens oprindelse.

I folkemunde var det Fladsåtrolden, som skabte Mogenstrup Ås. Trolden ville dække Næstved med sand, fordi kirkeklokkerne larmede for meget. Desværre for trolden gik der hul i sækken med sand, og sandet dryssede ud under hans vandring mod Næstved, og på den måde blev åsen dannet.

En anden og mindre eventyrlig forklaring på åsens oprindelse er (i stedet for går på), at åsen er dannet under sidste istid for ca. 17.000 år siden, da gletsjere dækkede hele Sjælland. Da isen smeltede, blev der dannet en smeltevandskanal under isen ved Næstved. Ved gletsjerens tilbagetrækning for ca. 13.000 år siden, blev kanalen fyldt med sand- og grusaflejringer. Da isen var smeltet helt bort, for ca. 11.000 år siden, stod kanalen tilbage som en vældig aflang bakke – også kaldet ås.
National betydning

Åsen har i kraft af sin størrelse og sammenhæng med det øvrige istidslandskab national betydning. Fire dele af Åsen er allerede fredet, nemlig: ”Fruens plantage”, ”Fladså bakker”, ”Mogenstrup Kirkeskov” og ”Mogenstrup Ås”, mens ”Vandtårnsbakken” er ved at blive fredet.

Mogenstrup Ås er en del af et større tunneldalssystem på Sydsjælland, som strækker sig helt fra Præstø Fjord over Bårse og Mogenstrup til Næstved.
Åsens forløb helt ind i Næstved by skaber udover værdifulde næringsfattige naturarealer og løvskove også et vigtigt grønt åndehul for byens borgeren.

Kommentarer