Næstved By

Ny rektor på Herlufsholm Kostskole starter 1. september

Foto: Århus netavis.dk
Herlufsholm udpeger ny bestyrelse og ansætter ny rektor.

Herlufsholm Kostskole og Gods kan nu præsentere sin nye rektor og nye bestyrelse.
Bestyrelsen forventes formelt godkendt af myndighederne inden for nogle få uger, men går i gang med sit virke straks.Den nye rektor for Herlufsholm Skole og Gods bliver Gitte Nørgaard, der kommer fra en stilling som
direktør på Aarhus Business College og har mere end 25 års ledelseserfaring i bagagen.
Gitte Nørgaard starter sit virke på Herlufsholm den 1. september 2022.

”Vi er glade for at have en ny rektor og en bestyrelse på plads. Det er vigtige milepæle i den
forandringsproces, skolen står overfor. Nu er vores fokus på at få rettet op på problemerne og genskabt
tilliden til skolen. Det er ikke noget, vi gør fra den ene dag til den anden. Men vi tager fortidens
udfordringer alvorligt. Og vi anerkender typen og omfanget af kritikpunkter og forandringer, der skal til.
Med den nye bestyrelse og rektor er vi for alvor i arbejdstøjet og fortsætter dialogen med myndighederne
om de forandringer, der skal til,” siger den nyudnævnte forstander, Jon Stokholm.

”Jeg glæder mig til at tiltræde på Herlufsholm. Det er en skole med et tårnhøjt fagligt niveau beliggende i
smukke historiske omgivelser. Men det er klart, at der ligger et arbejde foran os med at sikre, at
Herlufsholm er en skole, hvor dannelse, faglighed og et godt kammeratskab går hånd i hånd, og som elever
og forældre er trygge ved og stolte af at have tilknytning til,” siger Gitte Nørgaard.

Den nye bestyrelse
Bestyrelsen er i henhold til fundatsen blevet valgt og godkendt af den afgående bestyrelse, og den ser ud
som følger:
• Højesteretsdommer Jon Stokholm, formand/forstander
• Forstander på Ranum Efterskole College Olav Storm Johannsen, næstformand
• Administrerende direktør Niels Brock Anya Eskildsen
• Cand.jur. med egen HR-konsulentvirksomhed Birgitte Nymann
• Iværksætter og virksomhedsejer Paul Østergaard
• Projektleder Cindie Juul-Larsen, forældrerepræsentant
• Chefkonsulent Jane Weise, forældrerepræsentant
• Compliance officer Steen H. Christensen, medarbejderrepræsentant
• Lektor Liselotte Nymark Jensen, medarbejderrepræsentant

”Kriterierne for sammensætningen af den nye bestyrelse er blandt andet, at den skal have grundig indsigt i
skoleområdet, og kunne give et moderne blik på og bidrage til, hvordan Herlufsholm udvikler sig i
fremtiden. Alt dette er indlejret i den nye bestyrelse, og jeg glæder mig til et stærkt samarbejde i og med den nye bestyrelse.

Samtidig har vi fundet en rektor, der kommer til skolen med stærke ledelseskompetencer og lang erfaring indenfor undervisningssektoren,” siger Jon Stokholm.

Blå bog Gitte Nørgaard:
• Direktør for Århus Business College 2011-nu (før det CFO samme sted)
• Direktør for Muskelvindfonden 2003-2007
• Uddannet cand.merc.int. fra Handelshøjskolen i Aarhus i 1993
• Født 1965 i Selde i Midtjylland
• Gift med Klaus Storgaard, har to voksne børn og et plejebarn

Kommentarer