Næstved By

Ny gratis håndbog giver 12 konkrete råd om nabostøj

Dialog er vejen frem, også når det gælder nabostøj. Det er et af hovedbudskaberne i en ny håndbog om nabostøj, der formidler 12 gode råd til, hvordan beboere, bestyrelser og administratorer kan håndtere de udfordringer, der opstår i etagebyggerier, når naboens hverdagslyde bliver for høje eller for private.

 

Håndbogen er blevet til på baggrund af flere års forskning i beboeres oplevelser af nabostøj, senest gennem forskningsprojektet ‘Sammen om nabostøj’ på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Projektet er, ligesom håndbogen, støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

 

“Mere end en tredjedel af danskere, der bor i lejligheder, føler sig generet af støj fra deres naboer, og hovedparten af de konflikter, der opstår imellem naboer i etageejendomme, har med støj at gøre,” fortæller forskningsleder Sandra Lori Petersen om baggrunden for udgivelsen.

 

“Bliver lydene for høje eller private kan de føles grænseoverskridende. Forskningen har desuden vist os, at nabostøj langt fra altid handler om hensynsløse naboer. Især i ældre bygninger spiller mangelfuld lydisolering en lige så stor rolle.”

 

Den nye håndbog giver derfor otte konkrete råd målrettet beboere og fire målrettet bestyrelser og administrationer. Anbefalinger, der bl.a. handler om, hvordan man som beboer kan få en konstruktiv dialog med naboen om støjgener og måske i fællesskab finde praktiske løsninger. Andre råd handler om at undersøge og forbedre selve lydisoleringen i ejendommen (se alle 12 råd nederst).

 

Anbefalinger bygger på forskning i nabostøj
En række workshops med støjplagede beboere har undervejs i projektet været med til at afprøve nye måder at håndtere nabostøj på. Her har beboere bl.a. besøgt hinandens lejligheder for at lytte til og diskutere lyde produceret af naboer i tilstødende lejligheder. Akustiker Rasmus Stahlfest Holck Skov fra rådgivningsvirksomheden FORCE Technology bidrog til denne del af projektet.

 

Forskningen viser nemlig, at mange lyde bliver mindre generende, når man kender naboerne og de fælles udfordringer.

 

“Det er ikke realistisk at tro, at vi kan slippe af med alle nabostøjskonflikter gennem dialog. Ofte er det også nødvendigt at forbedre lydisoleringen. Men det gør en positiv forskel, hvis man i fællesskab f.eks. får viden om, at lydisoleringen er meget sparsom, og at det er grunden til, at man hører sine naboer så tydeligt,” forklarer forskningsassistent på projektet Thea-Maria Sørensen.

 

Hendes kollega, Adam Veng, håber, at håndbogen vil sætte skub i arbejdet med at begrænse nabostøj:

 

“Det er en lille, overskuelig publikation, der forhåbentlig vil inspirere beboere til at tage et fælles ansvar – både dem, der er generet af nabostøj, og dem, der bliver klaget over. Så kan man i tide, og inden konflikterne eskalerer, få startet en dialog om udfordringerne.”

 

Håndbogens 8 råd om nabostøj

Otte råd til beboere:

  1. Tag uformel kontakt med din nye nabo
  2. Tal med din nabo, hvis du er generet af støj
  3. Søg viden om bygningens lydisolering
  4. Afprøv praktiske løsninger
  5. Rådfør dig, inden du klager skriftligt
  6. Prøv at forstå din nabos klager
  7. Få hjælp af en neutral tredjepart
  8. Investér i bedre lydisolering af lejligheden.

Håndbogen er på 20 sider og kan gratis hentes hos Grundejernes Investeringsfond og Realdania:
https://gi.dk/publikationer/2020/handbog-gode-rad-om-nabostoj
realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/gode-raad-om-nabostoej

Kommentarer