Holme-Olstrup

Næstveds første borgerbudget er fordelt

Fremover bliver der masser af aktivitets- og legeredskaber i hallen i Holme-Olstrup, som borgerne kan låne kvit og frit. Projektet har fået 50.000 kroner fra borgerbudgettet. Foto: Næstved Kommune

Borgerne i Holme-Olstrup og Toksværd sogne har selv stemt og fordelt 200.000 kroner. Nu skal pengene skabe fællesskaber for børn, unge, ældre, familier og foreninger.

Syv ud af 11 projekter får del i borgerbudgettet, hvor det er borgerne, der bestemmer, hvordan kommunens penge skal bruges.

Et af projekterne er ’Redskaber til børn’, som er foreslået af Lundebakke Gymnastikforening. Projektet modtager 50.000 kroner.

– Vi er meget glade for, at vores projekt er blevet valgt. Vi tror på, at det vil gavne lokalområdet, at børnefamilier, dagplejere, foreninger, bedsteforældre, babysittere m.fl. kvit og frit kan låne aktivitets- og legeredskaber i hallen i Holme-Olstrup. Redskaberne kan være med til at skabe glæde en grå mandag eller give gode spændende aktiviteter til en børnefødselsdag. Det giver byen endnu en legefacilitet, hvor vi kan samles om noget fælles, siger projektholder Joy Sørensen.

Lokalområdet udvikler sig på borgernes præmisser

Næstved Byråd satte 200.000 kroner af til forsøget med borgerbudgetter i budgetforliget for 2020. Formålet med borgerbudgetter er at lade beboerne i området samarbejde om og bestemme, hvordan de mener, at lokalområdet skal udvikle sig.

– Vi er glade for den opbakning, som borgerbudgettet har fået. Borgerbudgetter er nye. Både for os i kommunen og for borgerne, der har skullet byde ind og selv bestemme, hvilke projekter de ville have ført ud i livet. Vi er lykkedes med at få nogle virkelig gode projekter ud af det. Det er blandt andet takket være den lokale styregruppes kæmpe indsats. Nu glæder vi os til at se projekterne, når de er klar til brug, og så skal det kommende byråd tage stilling til, om vi skal have flere borgerbudgetter i Næstved Kommune i fremtiden, siger Linda Frederiksen, formand for Kultur- og Demokratiudvalget.

Alle borgere fra 7. klasse og op kunne stemme om, hvilke projekter der skulle have del i borgerbudgettet.

Syv procent af de stemmeberettigede har valgt at afgive deres stemme. Afstemningen er foregået via CitizenLab, Næstved Kommunes digitale platform for borgerinddragelse.

Penge til syv ud af 11 projekter
Udover Redskaber til børn har et teqball bord, et udendørs bordtennisbord og en petanquebane fået opbakning.

I kategorien ’Brobygningsprojekter’ har ryste-sammen børneteater, Foreningernes Dag og juleworkshop haft medvind hos borgerne.

– I den lokale styregruppe er vi begejstrede for, at de valgte projekter er for alle aldre og er med til at skabe mere fællesskab i sognene og på tværs. Borgerne vil gerne være med til at udvikle deres lokalområde. De har idéerne og er gode til at få dem forvandlet fra idéer på tegnebrættet til projekter, der kan føres ud i virkeligheden, siger Kenneth Sørensen, der er talsmand for styregruppen.

Styregruppen overrækker officielt pengene fra borgerbudgettet til projektholderne på torsdag den 14. oktober kl. 19.00. Det foregår i klubhuset, Gormsvej 24D, 4684 Toksværd. Pressen og alle borgere i området er velkomne.

Kommentarer