Foreninger

Næstved Svømmeklub skal agere spydspids

Flere børn skal ind i idrætsforeninger: Første foreninger udvalgt til DIF’s store børnesatsning.

Danmarks Idrætsforbund har fundet de første 15 foreninger på Sjælland og i Midtjylland, der skal tegne ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’, som er et stort projekt støttet af A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen til lokale klynger, hvor der både kan være fokus på øget idrætsdeltagelse, gode børne- og ungemiljøer og frivillighed.

Med flere end 800.000 medlemmer under 18 år er Danmarks Idrætsforbund (DIF) den største børne- og ungeorganisation i Danmark.

For at skabe endnu bedre børne- og ungemiljøer i idrætten har DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden startet ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’, og nu er man klar til at ansætte de første lokale børne- og ungeansvarlige, der skal hjælpe foreninger til at styrke arbejdet med børn og unge.

”Vi er blæst bagover af den store interesse, vi har mødt. Det har været fantastisk at mærke foreningernes lyst til at samarbejde med andre lokale foreninger med en fælles agenda om at styrke børne- og ungeindsatsen både i foreningen og lokalområdet. Vi tror på, at vi sammen med vores specialforbund og foreninger kan løfte idrætten i hele Danmark,” siger Frans Hammer, næstformand i DIF.

Det har været vigtigt for valget af foreninger, at de kan være med til at bidrage med ny viden, som også kommer andre af landets foreninger til gode:

”Vi tror på, at der er et stort potentiale i lokale foreningssamarbejder, men det har også været vigtigt for os, at foreningerne har tilstrækkelig med ressourcer og overskud til at investere i et sådant udviklingsarbejde. Så udover at gøre en stor forskel for børn og unge i de udvalgte foreninger, så skal arbejdet også komme resten af landets idrætsforeninger til gavn,” siger Frans Hammer.

Flere frivillige, lokale samarbejder og mere lokal eksponering
De enkelte foreningsklynger er selv med til at definere det udviklingsarbejde, som skal understøttes gennem børne- og ungeansvarlige. Frivillighed, lokale samarbejde med daginstitutioner, SFO’er og skoler samt nye idrætstilbud og øget involvering af børn og unge er nogle af de indsatser, som foreningerne ønsker at udvikle på gennem deres involvering i projektet.

Næstved Svømmeklub er én af foreningerne, der skal agere spydspids. Her håber man, at de ekstra resurser kan udvikle ikke blot foreningen men også hele tilgangen til børne- og ungesvømning:

”Vi glæder os til at føre nogle af de gode idéer ud i livet, der i dag desværre drukner i drift. Vores ambition er at ændre måden, børn og unge går til svømning. Det handler om at skabe stærkere fællesskab og en klubånd, så børnene ikke bare ser os som en måde at lære at svømme. Og vi har tidligere talt om at kigge på kontingentmodellen, så vi kan give børn mulighed for at deltage i flere idrætsaktiviteter uden, at det bliver meget dyrt,” siger Nikolaj Nissen, formand for Næstved Svømmeklub.

I Aarhus glæder den lokale beachvolley-klub sig til at tage ved lære af de andre foreninger, de skal samarbejde med:

”Vi har plads til mere og vil meget mere. Vi er ikke så eksponerede i lokalsamfundet, og det håber vi at sætte fut under med hjælp fra en børne- og ungeansvarlig. Samtidig glæder vi os til at finde synergier med foreninger i andre idrætter, så vi kan undgå at lave de samme fodfejl eller dobbeltudvikle,” siger Mie Kjer Thomsen, formand for Aarhus Beachvolley Klub.

Alle offentliggjorte spydspidsforeninger kan ses via dette Danmarkskort. Kortet vil løbende blive opdateret i takt med at der bliver lavet aftaler med de enkelte klynger, hvorfra man også på sigt vil kunne følge med i de enkelte klyngers udviklingsarbejde.

De første børne- og ungeansvarlige forventes at starte i november måned.

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge:

  • A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.
  • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.
  • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.
  • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år.
  • Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.
  • Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge

Kommentarer