Toksværd

Næstved Kommunes første borgerbudget rammer postkasserne i Holme-Olstrup og Toksværd

De mange flyers blev blandt andet delt ud af (fra venstre) Nicolas, Simon, Gustav, Bertram, Junker og Malte fra U15 hos Toksværd Olstrup Fodbold (TOF).

Holme-Olstrup og Toksværd er tildelt 200.000 kroner af Næstved Kommune, som borgerne selv kan bestemme, hvad de vil bruge til. Nu begynder processen med at indsamle forslag.

”200.000 til dig” sådan står der på en flyer, der er blevet husstandsomdelt i Holme-Olstrup og Toksværd. Flyeren er produceret af den lokale styregruppe, og er det synlige bevis på, at Næstved Kommunes første borgerbudget er en realitet.

Formålet med borgerbudgettet er at lade beboerne i området samarbejde om og bestemme, hvordan de mener, at lokalområdet skal udvikle sig.

Det er borgerne, der bestemmer, men den lokale styregruppe har opsat en række kriterier for borgerbudgettet. Det skal sikre, at pengene så vidt muligt bliver fordelt i hele området, at projekterne bliver ført ud i livet, og at der er en plan for, hvordan de bliver vedligeholdt, når de står færdige.

Pengene er styret af borgerne

Næstved Byråd besluttede i budgetforliget for 2020 at afsætte 200.000 kroner til forsøg med borgerbudgetter. Kultur- og Demokratiudvalget besluttede at forsøget skulle foregå i Holme-Olstrup og Toksværd sogne.

Derefter overtog en stærk, lokal styregruppe sammensat af beboere i området. De har formuleret kriterier for borgerbudgettet og tilrettelagt processen i samarbejde med Næstved Kommune og foreningen Levende Demokrati.

– Vi har fået en fantastisk mulighed i og med, at vi skal prøve borgerbudgetter af for Næstved Kommune. Derfor håber vi, at der kommer mange forskellige forslag ind. Lige fra små projekter som for eksempel en bænk ved gadekæret til lidt større projekter som en gangsti eller et shelter. I sidste ende er det jo både borgerne, der skal komme med idéerne og bestemme, hvad der skal blive til virkelighed, fortæller Kenneth Sørensen, der er talsmand for den lokale styregruppe.

Med et borgerbudget er det borgerne, der bestemmer, hvordan kommunens penge skal bruges. Det er borgere i et område eller hele kommunen, der udvikler idéer eller projekter og stemmer om konkrete forslag. Udvælgelsen foregår ved en afstemning fra 15. til 31. august, hvor alle i området fra 7. klasse og op kan deltage.

Projektet bliver afgørende for fremtidige borgerbudgetter

Med et borgerbudget håber styregruppen og Næstved Kommune at få flere og andre, end dem der normalt er aktive i det lokale foreningsliv, til at deltage i borgerbudgettet.

Derfor bliver der også holdt et informationsmøde i Toksværd Hallen onsdag d. 19. maj fra 19.00-20.30, hvor styregruppen i samarbejde med kommunen vil hjælpe forslagsstillere med at beskrive deres projekt og udarbejde budget, så alle de gode ideer bæres frem.

Forhåbentlig vil borgerbudgettet også styrke samarbejdet imellem lokalområdet og kommunen, så det fremover bliver lettere at skabe aktivitet og udvikling i området.

– Det er dejligt, at Næstved Kommunes første borgerbudget nu er en realitet. Jeg håber, at beboerne og foreningerne ser muligheden for at få realiseret nogle af deres drømme for lokalområdet og at være med til at bestemme, hvilke projekter der skal føres ud i livet. Borgerne ved bedst, hvordan de ønsker at udvikle deres lokalområder, derfor er det interessant at følge projektet med borgerbudget i Holme-Olstrup og Toksværd. Jeg håber, at det bliver en succes, så borgerbudgetter kan blive udbredt til andre dele af kommunen, siger Linda Frederiksen, der er formand for Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune.

Når borgerbudgettet er afsluttet, skal politikerne på baggrund af erfaringerne tage stilling til, om der fremover skal være borgerbudgetter i Næstved Kommune.

Om borgerbudgetter

’Participatory Budgetting’ opstod i Brasilien i 1980’erne og bruges nu mange steder i verden med øget borgerengagement og mere gennemsigtighed i anvendelsen af de offentlige midler som nogle af resultaterne. Der har de senere år været gennemført borgerbudgetter i en række danske kommuner, f.eks. Århus, Odense, Hedensted, Faaborg-Midtfyn og Holbæk.

Tidslinjen for borgerbudgettet i Holme-Olstrup og Toksværd ser sådan ud:

Indsendelse af projektforslag 26. marts – 27. juni

Informationsmøde og spørgerunde i Toksværd Hallen onsdag d.19. maj kl. 19-20:30.

Gennemgang af projektforslag 28. juni – 14. august

Afstemning og fordeling af budget 15. august – 31. august

Offentliggørelse & Gennemførelse af projekter 1. september – 31. december

Læs mere her:

Projektets hjemmeside: www.200k.dk

Tilmeld projekter og følg processen på CitizensLab, der er kommunens platform til borgerinddragelse.

Kommentarer