Samfund

Næstved Kommune vinder digitaliseringspris for ny teknologi på ældrecenter

Fra højre ses: Mikkel Wad Thorsen – leverandør fra Teton.ai, Sander Lorell - velfærdsteknologikonsulent i Næstved Kommune, Allan Eriksen – it- og digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune og Torben Klitmøller Hollmann - centerchef for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune.

Ny teknologi sikrer, at personalet kan gribe hurtigt ind, hvis fx en borger er på vej til at falde ud af sengen eller skade sig selv. Næstved er den første kommune, der har taget teknologien i brug. Det har udløst Innovationsprisen 2023.

Projektet hedder ”Digitalt Tilsyn” og fungerer ved, at en lille sensors kameraobservationer bliver omsat til tekst og animation i en app på personalets telefoner. Det gør personalet i stand til at skride hurtigt ind om natten, hvis beboere er i fare for fx at falde ud af sengen, skade sig selv eller har urolige nætter.

Det betyder også, at beboerne ikke bliver unødigt forstyrret af personalet, fordi de ikke længere behøver stikke hovedet inden for døren for at sikre at alt er i orden. Omvendt kan personalet liste ind om natten og trække rollatoren tættere på sengen, hvis appen viser, at den står for langt væk, og den ældre risikerer at falde.

– Det er en rigtig god løsning, som skaber øget tryghed for de ældre og deres pårørende, samtidig med at det giver personalet endnu bedre muligheder for at være på rette sted til rette tid. Med den nye teknologi kan vi forebygge nogle skader, som vi tidligere kun har kunnet reagerer på, når skaden var sket, fortæller Torben Klitmøller Hollmann, centerchef for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune, og fortsætter:

– Systemet våger over de ældre og reagerer på bevægelsesmønstre. På den måde griber det ikke ind i de ældres privatliv. Digitale løsninger kan ikke overtage for personalet, men det kan gøre, at personalet kan bruge tiden der, hvor de gør mest gavn, derfor arbejder vi løbende med at få de digitale muligheder i spil i Næstved Kommune.

Teknologien kan også bruges til at se indikationer på fx urinvejsinfektioner, hvis en dement borger hyppigt går på toilettet om natten.

Næstved er den første kommune, der har taget teknologien i brug. Den er blevet testet på Kildemarkscentret og skal nu udbredes til andre ældrecentre i kommunen.

Dommerpanelets begrundelse for at give prisen til Næstved Kommune:
Ved at anonymisere videodata med formålet om at beskytte borgerne, viser projektet på forbilledlig vis, hvordan man kan skabe øget tryghed og sikre bedre pleje via nye digitale løsninger. Det skaber værdi for både borgere, personale og kommunen som helhed.

Derudover fremhæver dommerpanelet også projektets eksemplariske transformation af private data til anonyme data – en tilgang der bør være til stor inspiration for andre lignende projekter.

Om Digitaliseringsprisen:
Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som, ved at udnytte digitaliseringens potentialer, markant har transformeret måden opgaver tænkes og løses på og dermed bidraget til at tænke myndighedsudøvelse, velfærdsproduktion og offentlig service på helt nye måder.

Der lægges vægt på at innovationen har skabt konkrete resultater og at innovationens ”produkter” er i drift. Der lægges desuden vægt på at innovationen har et potentiale for at kunne udbredes til andre offentlige myndigheder/ virksomheder.

Bag prisen står Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og Charlie Tango. Digitaliseringsprisen fremhæver og belønner succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer, der gavner samfund og borgere, og som tjener til inspiration for andre og kommende projekter. Digitaliseringsprisen blev uddelt for første gang i 2004.

Læs mere hos digitaliseringsprisen.dk

Kommentarer