Næstved By

Mulige prismodtagere efterlyses!

Hvem har fortjent en særlig anerkendelse for at bidrage til kulturlivet i Næstved Kommune?

Og kender du en ung med kunstnerisk talent, som kunne trænge til en helt særlig opmuntring?

Du kan nu indsende forslag til, hvem der skal have Trelleborgfondens Kulturpris og Talentprisen i 2022.

Send dit forslag senest 15. august 2022 til ckb@naestved.dk

Husk at begrunde forslaget.

Kulturprisen

Trelleborgfonden og Næstved Kommune uddeler hvert år en kulturpris på 25.000 kr. til en person,

der i særlig grad har bidraget til og udfordret den kulturelle udvikling i kommunen.

Det kan være en kunstner eller en anden aktør inden for kulturområdet, som fortjener at blive hædret.

 

Talentprisen

Prisen gives til unge (13-25 år), der har vist særlig talent inden for det kunstneriske område.

Prisen på 10.000 kr. blev oprettet i 2019 af Kultur- og Demokratiudvalget som led i kommunens satsning

på kunstnerisk talentudvikling.

Forslagene til priser bliver vurderet og besluttet i bedømmelsesudvalg og i Kultur- og Idrætsudvalget.

Du kan se mere om priserne på

https://www.naestved.dk/fritid/fritid-og-sport/kultur-og-idraetspriser

Kommentarer