Næstved By

Minde ord for Lise Lotte Petersen

Skrevet af: Sven Ulrik Terp

Det er med stor sorg at ældrerådet i Næstved i dag har erfaret at et tidligere medlem af af ældrerådet er afgået ved døden. Lise Lotte Petersen havde gennem 8 år været et skattet rådsmedlem, men hun havde ikke genopstillet til den nye ældreråds periode. Hun ville i stedet hellige sig sin familie. Det blev kun alt for kort. Må Lise Lotte hvile i fred. Ære være Lise Lotte Petersens minde.
På rådets vegne.
Sven Ulrik Terp
ældrerådsformand 

Kommentarer