Næstved By

Indvielse af fugletårn ved Bjørnebækken

jeg rigtig glad for faciliteterne i Kristiansholms Plantage, og jeg kan se, at stedet besøges af mange borgere på alle tider af året, fortæller Helle Jessen, formand for Teknik- og Miljø Udvalget. Foto: Næstved Kommune

Kom helt tæt på sjældne vadefugle, terner og havørne ved 42 ha vådområde. Der er opført et nyt fugletårn med kikkert, den eksisterende p-plads er udvidet, og der er etableret to stier i området. Tårnet indvies fredag 9. juli kl 10.00 – 11.00

I 2017 blev der etableret et 42 ha stort vådområde ved Bjørnebækken. Vådområdet blev etableret for at fjerne kvælstof fra Karrebæk Fjord, men området har på kort tid udviklet sig til samtidig at være et meget fuglerigt område; der er bl.a. anlagt to kunstige øer, hvor klyder, hættemåger og terner kan yngle.

Fugletårn og naturopleveler
For at dele den store ornitologiske oplevelse med flere er der nu opsat et fugletårn samt en kraftig kikkert. Det er et formidlings- og støttepunkt for et netværket af rekreative ruter, der indgår i Næstved Kommunes Friluftsstrategi.  Samtidig går Sjællandsleden lige forbi fugletårnet og der er både en flot kommunal kystskov og badestrand, shelterplads, wc og bad, samt støttepunkt for kano og kajak.

Næstved Kommune har fået økonomisk støtte til opførelsen af tårnet fra Miljøstyrelsen via landdistriktsprogrammets “Friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet”. Ud over selve fugletårnet er der etableret en sti hen til fugletårnet, og parkeringspladsen er udvidet.

I tilknytning til fugletårnet er der lavet to rundtursmuligheder, hvor den ene dok kun kan benyttes uden for fuglenes yngleperiode. Husk at have hunde i snor.

– Da søen ved Bjørnebækken blev en realitet, var det oplagt, at Næstved Kommune fik ideen til at opsætte et fugletårn, så borgerne har mulighed for at observere de mange fugle, som det fine vådområde kan tiltrække. Det håber jeg, at mange vil benytte sig af. I det hele taget, så er jeg rigtig glad for faciliteterne i Kristiansholms Plantage, og jeg kan se, at stedet besøges af mange borgere på alle tider af året, fortæller Helle Jessen, formand for Teknik- og Miljø Udvalget

Fugletårnet er placeret i kanten af den Kommunale skov Kristiansholms Plantage, der ud over en fantastisk badestrand i forvejen rummer en lang række muligheder for vandring, cykling, kajakroning og primitiv overnatning.

Indvielse af Fugletårnet

Alle er velkomne til at deltage indvielsen af Fugletårnet.
Sæt GPS’en efter efter Strandbakken, eller Spjellerupvej og mød op på parkeringspladsen klokken 10.00 fredag 9. juli.

Dagens program:

–        Fælles gåtur fra P-pladsen til tårnet

–        Velkomst på vegne af Teknisk Udvalg, udvalgsformand Helle Jessen

–        Tale og snoreklipning

–        Besigtigelse af tårnet

Der bliver senere sat plancher med fugle op i tårnet.

Pressemeddelelse: Næstved Kommune

Kommentarer