Fuglebjerg

Hvor er Årets Landsby 2022?

Foto: Philip Davali.

Bor du i en fantastisk landsby, hvor sammenholdet er stærkt og optimismen intakt? Lige nu leder vi efter Årets Landsby 2022 ud fra temaet ’En landsby, hvor vi tager hånd om hinanden’. I år kan landsbyer med op til 1.500 indbyggere sende deres ansøgning.

Det sidste år har coronaens bånd sluppet sit tag i os og åbnet for atter at dyrke fritidsinteresser og fysiske fællesskaber, men som samfund oplever vi fortsat, at flere og flere mistrives og føler sig ensomme. På tværs af generationer og geografi er der udfordringer i danskernes mentale og fysiske sundhedsbillede, men netop i landsbyerne har hjælpen vist sig ofte at være inden for rækkevidde. Derfor vil komitéen for Årets Landsby gerne se de gode eksempler på, at landsbyerne har været dén udstrakte hånd, der var brug for:

– Landsbyer har helt særlige muligheder for – og evner til – at tage hånd om hinanden, uanset om man har boet i landsbyen i 100 år eller lige er kommet hertil, måske endda som flygtning. Her kender vi hinanden og har ofte stærke fællesskaber på tværs, og det lever man simpelthen længere af. Det kunne være spændende at se eksempler på, hvad landsbyerne kan og gør, for jeg tror, at der er noget vigtigt at lære for hele vores samfund, hvis vi kunne blive bedre til at tage hånd om hinanden, siger den nye formand for bedømmelseskomitéen Helene Simoni Thorup.

Fra i dag og frem til den 14. juni 2022 er vinduet åbent for ansøgninger fra landsbyer, der har gjort en forskel med tiltag målrettet at forbedre den mentale og fysiske sundhed i kampen mod ensomhed og mistrivsel.

Sammen med Helene Simoni Thorup kommer komitéen, der består af repræsentanter fra Forenet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, på besøg i de tre landsbyer, der er gået videre til finalen. Det sker d. 19. og 21. august 2022, hvorefter de voterer og kårer en vinder. På spil er ikke blot æren, men også en check på 50.000 kroner til vinderlandsbyen, mens 2. og 3. pladsen hver honoreres med 25.000 kroner. Derudover vil vinderlandsbyen fejres med en kåringsfest d. 1. oktober 2022.

Krav og vilkår for at blive Årets Landsby 2022

For at komme i betragtning skal landsbyen have under 1.500 indbyggere og sende en ansøgning med en beskrivelse af de aktiviteter, de har gennemført, der taler ind i årets temaet ‘En landsby, hvor vi tager hånd om hinanden’. Der vil i vurderingen af ansøgerne blive lagt vægt på følgende:

  • Aktiviteter med konkrete effekter i form af øget tilflytning, ny erhvervsudvikling eller nye fællesskabsformer.
  • Originaliteten og pionérelementet i landsbyens initiativer og idéer, herunder muligheden for at applicere landsbyens initiativer i andre kontekster.
  • Gruppen af landsbybeboere, der står bag ansøgningen.

Læs mere om ansøgningskrav og -udformning her.

Kommentarer