Næstved By

Hvileplads ved busstoppestederne

Se billedserie

Skrevet af: Evals Gruevski

Hvileplads ved busstoppestederne
Under kommune- og regionsvalget sidste år blev jeg gjort opmærksom på hvilepladserne ved busstoppestederne i Næstved by eller manglen på samme af nogle borgere, der jævnligt anvender den kollektive trafik. Den 23. april havde Socialdemokratiet i Næstved en stand på Axeltorv, hvor vi opfordrede borgerne til at stemme JA, så det danske forsvarsforbehold afskaffes ved den kommende Folkeafstemning den 1. juni 2022.

Ved denne lejlighed fik jeg også en henvendelse vedrørende opførelse af siddepladser ved busstoppestedet på Holsted Allé foran Holsted Skole. Den ældre herre fortalte, at han tit tabte vejret, og ville rigtig gerne ønske sig, at der bare kunne sættes en granitblok, så man lige kunne hvile sig, inden bussen ankom. Jeg synes, at det er en super god idé. Om det skal konstrueres af granit, sten eller en træbænk, skal jeg ikke lægge mig fast på, men jeg tænker, at det kunne være en lille opgave for Teknisk udvalg eller Planudvalget.

Jeg går ind for, at stoppestederne i Næstved Kommune skal indrettes med gode venteforhold ved fx at etablere bænke eller et skur med mulighed for læ og siddeplads. Elever på Produktionsskolen i Næstved har været med til at opføre nogle fine skure ved nogle af stoppestederne som en del af et projekt. Det er måske et stort ønske at få lavet skure ved alle busstoppestederne i kommunen, men måske kunne tømrerelever konstruerer bænke og hvilepladser ved de mest befærdede stoppesteder i deres afsluttende projekt på skolen.

Dette er et læserbrev indsendt af Evals Gruevski. Du kan også indsende et læserbrev under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer