Samfund

Gratis hjælp til rygestop i forbindelse med test for Covid-19

Foto: Arkiv.

Covid-19 kan have en særlig alvorlig påvirkning på rygere. Nu bliver der tilbudt hjælp til dem, der ønsker at bruge corona som en anledning til at kvitte smøgerne. Region Sjælland vil gøre det lettere at tage beslutningen og derfor vil rygere, der testes på regionens testcentre, nu gøres opmærksom på de muligheder, der er ude i kommunerne.

Fra denne uge vil personalet på regionens testcentre i Maribo, Næstved og Roskilde henvise rygere til gratis rådgivning. Uformelle undersøgelser på centrene viser, at Corona gør rygerne særligt motiverede og interesserede i hjælp. Region Sjælland vil derfor benytte lejligheden til at række ud til borgerne.

Rygning kan påvirke sygdommen negativt

Hvis man får Covid-19, kan rygning påvirke sygdommen negativt. Det påpeger både verdenssundhedsorganisationen WHO og danske læger. Ligesom de generelt dødelige konsekvenser af rygning er veldokumenterede. Rygning er bl.a. skadelig for lunger, hjerte og kredsløb – det er samtidig nogle af de områder, hvor et alvorligt Covid-19 forløb rammer hårdt.

-Der er mange gode grunde til at gøre sig fri af de vanedannende cigaretter. Corona-pandemien udgør yderligere en god grund. Vi håber, mange rygere vil benytte anledningen til at kvitte smøgerne. Når de kommer forbi vores testcentre, vil vi i hvert fald venligt gøre opmærksom på den gratis hjælp, som de kan få ved at sende en sms til Stoplinien, siger Per Nørhave, formand for Udvalget for Sundhed for Alle i Region Sjælland.

Stoplinien ringer dig op og stiller gratis hjælp til rådighed

Hvis man ønsker at blive kontaktet af Stoplinien, skal man sende en sms med en særlig kode, som man får på testcenteret.
Stoplinien fungerer som en fælles central, der sørger for, at brugerne får netop det tilbud, der passer bedst til netop dem.

Når man har sendt en sms, bliver man ringet op af en rygestoprådgiver, som ved behov henviser til yderligere hjælp i kommunen eller andre former for hjælp. Data fra Rygestopbasen viser, at denne tilgang femdobler chancen for at ændre rygevaner.

-Alle mennesker kan blive syge af corona, uanset om man ryger eller ej. Det er afgørende ikke at stigmatisere nogen, og her er tale om et tilbud, borgerne kan gøre brug af eller lade være. I den her særlige situation, hvor vi har kontakt til den brede befolkning, benytter vi lejligheden til at gøre opmærksom på et godt tilbud. På testcentrene møder vi mange rygere, vi ellers aldrig ser, før de har behov for hjælp fra sundhedsvæsenet på grund af sygdom. Det kan f.eks. være unge mennesker, der ryger, men endnu ikke har fået nogle af de skader, som rygning typisk giver med årene. Nu får de på et tidligt tidspunkt mulighed for hjælp til at lægge cigaretterne på hylden, siger Per Nørhave.

Hos kommunerne i Region Sjælland er man glade for, at mange rygere nu bliver henvist til den rådgivning, som står klar:

-I Køge Kommune har vi rigtig god erfaring med rygestopkurser. Vi har længe haft fokus på at hjælpe de borgere, der gerne vil kvitte smøgerne og har mange forhenværende rygere boende i kommunen. Samarbejdet med regionen får nu et rigtig godt løft, som betyder at vi forhåbentlig finder frem til endnu flere borgere, der gerne vil stoppe med ryge. Og vi står klar til at hjælpe, siger Mette Olander, direktør for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune.

Positiv respons

Region Sjælland har allerede afprøvet tilbuddet hos en udvalgt gruppe af borgere på testcentrene. Responsen har været positiv, når de blev spurgt, om de var rygere og evt. ville være interesseret i gratis hjælp til at stoppe.

-Rygning er kraftigt vanedannende – både fysisk og psykisk. Mange vil gerne stoppe, men har brug for hjælp til det. Corona har gjort mange særligt motiverede. Så borgerne er glade for, at vi gør opmærksom på tilbuddet, siger projektleder og specialkonsulent Lotte Therkildsen.

Kilde: Region Sjælland. 

Kommentarer