Næstved By

Gode takter i ny aftale om erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddannelserne vil blive styrket med den nye politiske aftale, mener Lederne. Det er et vigtigt skridt for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og afhjælpe den stigende mangel på faglærte i danske virksomheder. Positivt, at der kommer mere fokus på iværksætteri i uddannelserne.

– Det er en god aftale med mange fornuftige elementer, der forhåbentlig kan få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Vi hører desværre ofte fra vores medlemmer, at de får sværere og sværere ved at rekruttere faglært arbejdskraft. Derfor er det helt afgørende for de danske virksomheder, at vi får uddannet mange flere faglærte i de kommende år.

Sådan siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne, om den aftale om styrkelse af erhvervsuddannelserne, som et bredt flertal i Folketinget netop har indgået. Den indeholder en række tiltag, der kan få erhvervsuddannelserne til at fremstå mere attraktive i de unges øjne, herunder ikke mindst at der kommer mere fokus på iværksætteri og ledelse på uddannelserne.

– Allerede i dag er 4 ud af 10 iværksættere faglærte, men det går desværre lidt under radaren. Derfor er det vigtigt, at vi dels sætter mere fokus på, hvor vigtige de faglærte er for at skabe nye virksomheder, og dels giver de kommende studerende et endnu bedre rygstød for at blive iværksættere, siger Henrik Bach Mortensen, som gerne ser, at erhvervsuddannelserne på længere sigt får endnu mere fokus på iværksætteri.

Godt med fokus på kvinder

Henrik Bach Mortensen glæder sig også over, at aftalen sætter fokus på at få flere kvinder ind på erhvervsuddannelser og styrker faglærtes mulighed for videreuddannelse, som kan åbne nye karrieremuligheder. Lederne ser også positivt på, at aftalen giver kommunerne et større ansvar for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Blandt andet ved at skulle udarbejde lokale måltal, som Lederne tidligere har foreslået. I den sammenhæng er det også en rigtig god idé, at politikerne med aftalen lægger op til, at flere kommunale 10. klasser skal placeres på erhvervsuddannelserne.

Smatidig er Henrik Bach Mortensen godt tilfreds med, at forligspartierne fandt plads i aftalen til at give muligheden for at prioritere ledelse som en integreret del af en erhvervsuddannelse.

– Næsten alle faglærte får i deres karriere behov for ledelseskompetencer – blandt andet som leder eller iværksætter. Og jeg er overbevist om, at ledelse som et element på alle erhvervsuddannelser kan blive et vigtigt bidrag til at styrke uddannelserne som et attraktivt valg for flere unge, siger Henrik Bach Mortensen.

Kommentarer