Næstved By

FrivilligFAGFESTIVAL 2019

Tag del i FrivilligFAGFESTIVAL 26 september 9.30 – 20.30 i Ressource City, Maglemølle 31, hvor der sættes fokus på at styrke samarbejdet på tværs ved dialog, viden og debat om det, der rører sig i frivilligfeltet. Fagfestivalen er for alle, der har med frivillighed at gøre.

 

Frivillige løfter allerede mange opgaver, som har stor betydning for rigtig mange borgere. Det er tydeligt, at foreninger og frivillige kan noget helt særligt. Og det er tydeligt, at det frivillige arbejde får større og større betydning. Det vil vi gerne understøtte på denne fagfestival, hvor vi bl.a. har mulighed for at udveksle erfaringer, forventninger, ønsker og idéer til, hvordan vi kan styrke frivilligområdet yderligere.

Læs mere her.

Kommentarer