Debat og politik

Frivilligcenter Næstveds årsmøde om kommunens planlagte besparelse på centret

Skrevet af: Frivilligcenter Næstved

Frivilligcenter Næstved er dybt bekymret over Næstved Kommunes planer om besparelser på Frivilligcenter Næstved. I en organisation, der er dedikeret til at støtte og fremme frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet, vil enhver form for besparelse have alvorlige konsekvenser for vores evne til at levere vigtige tjenester til vores samfund.

Frivilligcenter Næstved har længe spillet en vigtig rolle i at skabe en stærk og sammenhængende frivillig indsats i Næstved. Vi har hjulpet utallige borgere med at finde meningsfulde og givende frivillige muligheder, og vi har arbejdet tæt sammen med lokale frivillige sociale foreninger for at fremme social lighed og inklusion i vores by. Vi frygter at besparelser vil få store konsekvenser for vores mulighed for at opfylde Frivilligcentrets formål. På nuværende tidspunkt drives Frivilligcentret med 1,7 stilling.

Vi er tilfredse med, at forslaget om at flytte Frivilligcentret til ikke handicapvenlige lokaler, er trukket tilbage. Vi er fortsat meget bekymrede, fordi administrationen fastholder forslag til besparelserne mellem kr. 100.000 – kr. 500.000 i Frivilligcentrets årlige driftstilskud. Socialudvalget skal tage stilling til besparelserne på deres møde den 8. maj.

Konsekvensen af besparelser vil betyde færre personaletimer i Frivilligcentret, og derfor meget mindre støtte til det betydningsfulde frivillige sociale arbejde i Næstved, som i høj grad supplerer de kommunale sociale indsatser. Ligeledes vil besparelserne af den størrelse betyde at hele Frivilligcentrets organisering, ansættelse af medarbejdere og opgaveløsning skal redefineres og i værste fald må Frivilligcentret lukke. Hvis Frivilligcentret må redefineres eller lukkes, kan det få stor betydning for Frivilligcentrets Gældsrådgivning, hvor dygtige fag-frivillige hjalp 381 økonomisk udfordrede borgere i 2022, til at klare deres dagligdag bedre.

Vi anser det for dybt problematisk at en by som Næstved, ikke lægger større værdi i et velfungerende Frivilligcenter. Kommunens planer står i skærende kontrast til intentionerne i regeringsgrundlaget fra 2022, som netop beskriver hvordan der i fremtidens velfærdssamfund bliver stigende behov for frivillige indsatser.

Vi opfordrer derfor Næstved Kommune til at genoverveje deres planer om nedskæringer på Frivilligcenter Næstveds budget. Vi stiller os derimod gerne til rådighed for drøftelser omkring Frivilligcentrets fortsatte mulighed for at støtte og rådgive de mange frivillige som hver eneste dag yder et helt ekstraordinært stort arbejde i de tilknyttede 77 sociale foreninger.

Kontakt:
Formand for Frivilligcentrets bestyrelse: Viggo Thomsen
E-mail: formand@frivilligcenter-naestved.dk

Læs mere om Frivilligcenter Næstved på www.frivilligcenter-naestved.dk

Dette er en lokalnyhed indsendt af Frivilligcenter Næstved. Du kan også indsende nyheder under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer