Debat og politik

Flere borgere i Næstved bruger borgerrådgiveren

I 2023 har borgerrådgiver i Næstved Birgitte Vallø haft 12 % flere henvendelser i forhold til året før. I lighed med de tidligere år er der flest henvendelser på de borgernære områder; Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Unge.

Hos borgerrådgiveren i Næstved Kommune kan borgerne få uvildige råd og vejledning samt et ekstra blik på deres sag i kommunen. Sidste år havde borgerrådgiver Birgitte Vallø 379 henvendelser om i alt 393 sager. Det er en stigning i antallet af henvendelser på 12 % i forhold til 2022.

Hvad stigningen skyldes, har borgerrådgiveren, ikke et entydigt svar på:

– Stigningen kan skyldes, at flere borgere har fået øjnene op for, at borgerrådgiveren er der, og hvad de kan få råd og vejledning til, eller det kan skyldes et større behov for at bruge mig. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men jeg arbejder hele tiden på at udbrede kendskabet til, at Næstved Kommune har en borgerrådgiverfunktion. Det er vigtigt, at borgerne ved, at jeg findes, så de har en uvildig at tale med om deres samarbejde med Næstved Kommune.

I 2023 havde Næstved Kommune omkring 20.000 sager, hvor der er en borger direkte tilknyttet.

Flere grunde til at bruge borgerrådgiveren

Hovedparten af henvendelserne hos borgerrådgiveren handler i lighed med de foregående år om Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Unge. Der er også henvendelser på de andre centres områder. For eksempel kommer der henvendelser til borgerrådgiveren, når Byrådet ændrer på niveauet for hjælp i hjemmet til ældre borgere.

– Når borgere henvender sig til mig, giver de blandt andet udtryk for, at de ikke føler sig hørt, at de ikke kan forstå sagsprocessen, at dialogen ikke er god, eller at de ikke kan forstå, hvordan sagsbehandleren er kommet frem til en given afgørelse. En del borgere henvender sig ikke om klager, men alene med tvivlsspørgsmål og med ønske om rådgivning. Jeg forsøger med udgangspunkt i borgerens beskrivelse at afklare, hvad der ønskes hjælp til, og hvordan jeg, som borgerrådgiver bedst, kan bidrage i den konkrete situation, fortæller Birgitte Vallø.

Sådan træffes borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren træffes på tlf. 2154 3090 eller borgerraadgiveren@naestved.dk. Se nærmere på www.naestved.dk/borgerrådgiver om træffetid og fremsendelse af fortrolige oplysninger.

Kommentarer