Samfund

Fællesskaber i fokus: Ny SFO-strategi sætter fritidspædagogikken i centrum

Thomas Christensen er SFO-leder på Fladsåskolen, hvor 301 børn går i SFO. Foto: Næstved Kommune

Børns fritid har værdi. Det er essensen i Næstved Kommunes nye SFO-strategi: ”Alle børn og unge deltager i værdifulde fællesskaber”. Strategien er et resultat af en grundig inddragelsesproces, som involverede medarbejdere, skolebestyrelser, organisationer, lokalråd og ikke mindst børn fra alle SFO-afdelinger. 

Legeplads-leg, krea-projekter og brætspil skal vægtes endnu mere i Næstved Kommunes SFO’er.

Det handler om at skabe den bedste hverdag for børnene, og der er fritid en kvalitet, fortæller formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Lars Hoppe Søe (R).

– I Børne- og Uddannelsesudvalget mener vi, at fritiden er vigtig. Mange børns fritid begynder i vores gode SFO’er. I dag har vi vedtaget en SFO-strategi, fordi vi vil sikre, at børn og unges fritid får den opmærksomhed, som den fortjener. Strategien er det første, vigtige skridt vi tager i udvalgets arbejde med hele fritidsområdet, forklarer han.

Folkeskolereformen i 2014 betød længere skoledage og mindre fritid, samtidig med at skolen og SFO’en smeltede sammen med fokus på læring. Men med beslutningen om øgede frihedsgrader til folkeskolerne besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at fokus igen også skal rettes mod fritidsdelen, som en vigtig vej til de fællesskaber vores børn og unge kan deltage i på tværs af skoledagens fællesskaber.

– Børnene skal mærke, at skoledagen slutter og fritiden begynder, når de træder ind i SFO’erne. Leg og fællesskaber er afgørende i et godt børneliv. Vi har nogle knalddygtige pædagoger med en meget høj faglighed, som de nu får mulighed for at bruge endnu mere til gavn for børnenes trivsel og udvikling. Når forældrene henter deres børn, har de været en del af mange forskellige fællesskaber – først i klasseværelset og efterfølgende i den fysisk aktive og fantasifulde leg i SFO’en, fortæller udvalgsformanden.

SFO’en giver fritid på børnenes præmisser

Det glæder SFO-leder på Fladsåskolen, Thomas Christensen, at der igen kommer fokus på legens værdi.

– Hos os kan børnene bruge over en time på at lege ”gamle” lege som dåseskjul og fangeleg. De fordyber sig i fantasifulde universer gennem rolleleg, de udforsker deres skabertrang i krea-lokalet, og de hygger sig med ture ud af huset. Vi skaber muligheder med ting, som man ikke altid får gjort derhjemme – og så er alt bare lidt sjovere, når det sker med kammeraterne i SFO’en. Børnene får oplevelserne i fællesskab og gennem den fælles leg, og her har SFO’erne rigtig meget at byde ind med, synes jeg.

Thomas Christensen og hans kollegaer har deltaget i arbejdet med at skabe den nye SFO-strategi.

På dialogmødet for det fælles elevråd, skolebestyrelse, faglige organisationer, lokalråd, SFO- og skoleledere og politiske udvalg fik alle deltagere mulighed for at sende et postkort med to gode råd til Børne- og Uddannelsesudvalget. Foto: Næstved Kommune

Stor lyst til at bidrage

SFO-strategien tager afsæt i et forløb med KL om øget kvalitet i SFO og fritidstilbud. Strategien bygger på et tæt og involverende samarbejde omkring SFO’en med interviews af børn og inddragelse af medarbejdere. I processen har Børne- og Uddannelsesudvalget holdt et stort dialogmøde med forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen, formand og næstformand for det fælles elevråd, faglige organisationer, lokalråd og SFO- og skoleledere, hvor forsker Nils Falk gav et inspirerende oplæg om fritidspædagogikkens kvalitet, og hvor deltagerne sluttede af med at skrive et postkort med gode råd til Børne- og Uddannelsesudvalgets videre arbejde med at styrke SFO’en.

– Jeg vil gerne sige tak til alle, der har bidraget til strategien. Det blev hurtigt tydeligt i processen, at det var børnefællesskaber og leg, der lå både forældre og pædagoger på sinde, derfor er der et meget stærkt fokus på fritidspædagogikken, forældresamarbejde og det hele barneliv i strategien. Nu glæder jeg mig til at følge, hvordan de enkelte SFO’er kan få gavn af den i deres hverdag, siger udvalgsformand Lars Hoppe Søe.

Der er allerede besluttet at oprette et nyt pædagogisk udvalg af medarbejdere og ledere på tværs af alle SFO’er. De skal inspirere og støtte hinanden i udviklingen af et endnu bedre SFO-tilbud, hvor udviklingen af nye ideer er tæt forankret i børnenes hverdag i SFO’en. De skal også arbejde med, hvordan flere børn får lyst til at fortsætte i SFO 2.

Fakta om SFO-strategien

SFO-strategien, ”Alle børn og unge deltager i værdifulde fællesskaber”, er resultatet af en grundig inddragelsesproces, hvor medarbejdere, skolebestyrelser, organisationer og lokalråd samt ikke mindst interviews af børn i alle SFO-afdelinger har været involveret.

Det er sket gennem temamøde og drøftelser i Børne- og Uddannelsesudvalget. Aktiv inddragelse af medarbejdere og interviews af børnene. Afholdelse af dialogmøde med fælles oplæg af forsker Nils Falk om fritidspædagogikkens kvaliteter for forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen, formand og næstformand for det fælles elevråd, faglige organisationer, lokalråd og SFO- og skoleleder.

Nu skal den enkelte SFO, i samarbejde med skolebestyrelsen, finde ud af, hvordan de vil bruge SFO-strategien i dagligdagen.

SFO’er i Næstved Kommune

I Næstved Kommune er der SFO på alle skoler.

Skoleelever på 0.-3. klassetrin kan gå i SFO 1, og elever på 4. til 6. klassetrin kan gå i SFO 2.

I Næstved Kommune er der 9 skoler med fritidsordninger (SFO):

  • Ellebækskolen
  • Fladsåskolen
  • Holmegaardskolen
  • Kobberbakkeskolen
  • Lille Næstved Skole
  • Næstved Specialskole
  • Sct. Jørgens Skole
  • Susåskolen
  • Vesterlandsskolen

Kommentarer