Næstved By

Englebakkerne bliver et nyt fritidsområde

Næstved Kommune
Englebakkerne – 38 hektar med plads til cykelsport, legeplads m.m.
Skal vi cykle en tur i Englebakkerne? Sådan siger vi måske til hinanden om nogle år, når første etape af et nyt, stort, rekreativt område åbner for enden af Nygårdsvej i Næstved.

Byrådet har vedtaget en helhedsplan for Englebakkerne, som dels er en vedtagelse af navnet, og som fortæller, hvad der skal være derude.

Og der er da lidt at glæde sig til, blandt andet:
• mountainbike-spor
• diskgolf-bane
• kælkebakke
• motionsbaner
• legepladser
• frugtlunde
• stier og bænke
• søer til regnvand
Klubber og foreninger skal være med til at designe de enkelte områder, så de svarer til de krav, sporten eller aktiviteten stiller.
Englebakkerne bygges op af overskudsjord
I dag er området for enden af Nygårdsvej dyrket landbrugsjord.
Over de næste 15-25 år vil overskudsjord fra eksempelvis lokale byggerier blive læsset af på arealet.Jorden skal bruges til at etablere et bakket naturområde på 380.000 kvadratmeter svarende til cirka 55 fodboldbaner.
Englebakkerne fordrer op imod 2,5 millioner ton jord. Ved at genanvende overskudsjord lokalt slipper entreprenører for at køre mange kilometer med deres overskudsjord til andre byer.
Det er både en gevinst for klima, infrastruktur og økonomi.
Helhedsplanen indeholder en etapeplan, der skal sikre, at aktivitetsområderne gradvist kan tages i brug, samtidig med at arbejdet med at tilføre mere jord og bygge nye bakker kan fortsætte.

Det første del-område forventes forhåbentligt at åbne om 3 til 6 år.

Hvorfor hedder det Englebakkerne?

 

Det nye rekreative område er placeret tæt på Englebjergvej, deraf opstod navnet englebakkerne.
Flere borgere har på møder og workshops også selv peget på dette navn.
Du kan læse meget mere om det kommende område i helhedsplanen, som du finder her: https://dagsordener.naestved.dk/…/95d1ac6e-bc48…/…

Kommentarer