Næstved By

Ekstraordinært Byrådsmøde

Næstved Byråd holder ekstraordinært Byrådsmøde i dag kl 17.00 i Byrådssalen på Næstved Rådhus. Der er også mulighed for at følge med online.

Skrevet af: Evals Gruevski

Jeg skal være med til at beslutte den fremtidige skolestruktur i Næstved Kommune. Det bliver en justering af den nuværende struktur. Næstved Byråd vedtog i 2016 den gældende skolestruktur, en strukturændring som hovedparten er tilfredse med.

Jeg glæder mig til at være med til at sikre sammen med den socialdemokratiske Byrådsgruppe et positivt undervisningsmiljø med positiv undervisningseffekt, skabe et velfungerende skole-hjemsamarbejde, støtte engagerede elever og forældre samt arbejde for en positiv udvikling mht. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Den politiske proces beslutningsproces har været lang og kringlet, men nødvendig. Jeg noterer mig, at mange elever, forældre og lærere har været involveret i arbejdet og er blevet hørt.
I vedlagte bilag til dagsordenen har jeg sat mig ind i de høringssvar, der er kommet, og læst underskriftsindsamlingen.

Jeg kan fornemme ud fra kommentarerne, at det har meget med følelser at gøre. Og det forstår jeg, da det har med vores børn at gøre.
Især Karrebæk Skole og Toksværd Skole.
Jeg håber, at Byrådet kommer til enighed og at flest mulige af de 31 byrådsmedlemmer støtter op om strukturen.
Det skylder vi alle skolerne i Næstved Kommune.

Og for at få så mange som mulig med kunne der evt. indgås et forlig om justering af skolestrukturen sammen med Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Ny borgerlige, Konservative og Venstre, hvor udskolingen (7.-9. klasse) vender tilbage igen. Dvs. at Toksværd Skole løbende kunne få fra skoleåret 2023/24 overbygning med 7. klasse i 2023/24. Med det forlig kunne Distrikt Holmegaard tilgodeses, som mange forældre ønsker og håber på.

Dette er et læserbrev indsendt af Evals Gruevski. Du kan også indsende et læserbrev under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer