Magaxin

DMI risiko for lokale skybrud og torden

Mandag kl. 13:00 til mandag kl. 18:00.

Der er risiko for tordenbyger og lokale skybrud.
Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min.

Kilde: DMI

Kommentarer