Næstved By

Debat: Oprensning koster milliarder

Skal vi sikre drikkevandet, rent vand i danske søer, åer og vandet langs kysterne, koster det milliarder for samfundet.

 

Indlæg skrevet af John Wennerwald, Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

 

Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne har til opgave at finde, undersøge og oprense forurenede grunde.

 

Kortlægningen af forurenede grunde er fundamentet i regionernes arbejde med jordforurening. Den sikrer, at regionerne har overblik over truslerne fra jordforurening, så indsatsen med undersøgelser og oprensning, kan prioriteres bedst muligt.

 

Regionerne har udpeget 1.234 forurenede grunde, som risikerer at forurene det omkringliggende vandmiljø. Grundene er inklusiv de seks generationsforureninger; Høfde 42, den gamle og nye Cheminova-grund, Grindstedværket, Kærgård Klitplantage og Collstrop-grunden nær Esrum sø.

 

Regionerne vurderer at prisen for oprensningen løber op imod 4,3 mia. kr. I dag bruger regionerne tilsammen ca. 500 mio. kr. på miljøopgaver.

 

Oprensning og afværgeforanstaltninger er en stor økonomisk opgave, og skal være afsluttet i 2027, fordi vi har tilsluttet os EU’s vandrammedirektiv om et sundt vandmiljø.

 

Uanset om regionerne overlever eller ej efter det kommende valg, skal der afsættes flere penge til at sikre vores drikkevand og natur. Det er på tide at få ryddet op efter fortidens synder.

 

 

 

Kommentarer