Debat og politik

Danmarks smukkest beliggende industrielle anlæg

Skrevet af: Jørgen Pedersen

Det bliver en realitet her i Næstved. Der er mange måder at skrive sig ind i historien på. Carsten Rasmussen og Næstved Byråd har med DSB-værkstedet v. Mogenstrup valgt at tilsidesætte natur, landskabelig attraktion og principper for almindelig byudvikling.

Vi må erkende, at Planklagenævnet har afgjort, at det må man godt. Nævnets tolkning af planlovens bestemmelser faldt anderledes ud end vores. Vi havde håbet, at lovens henvisninger til, at der skal være vægtige begrundelser for at udlægge nyt erhverv på åbent land frigjort fra anden eksisterende byudlæg, ville få sagen til at falde ud til vores fordel. Det skete ikke.

Tilbage for os står stadig en bekymring for, om anlæggets afsmittende effekt vil skade Fårebakkernes attraktion. Ligesom man ikke opsøger Skovtårnet for at kigge på svirrende møllevinger henne over trækronerne, tager man ikke til Fårebakkerne for at skue ud over et jernbaneterræn med værksted.

Derudover er der nu grund til at frygte, at nævnets afgørelse skaber præcedens andre steder. Hvis man kan ignorere en vedtaget kommuneplans andre muligheder for en placering – hvornår kan man så sige nej? Hvis man kan ignorere udpegningen til ”Grønt Danmarkskort” og beskyttelseszoner til naturområderne i det massive omfang som her – hvornår kan man så sige nej? Bliver det fremgangsmåden i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for sammenhæng mellem oplevelser og biodiversitet, når borgerne skal vindes for den grønne omstilling?

Eller med andre vinkler: Hvorfor skal borgerne dog engagere sig i en kommuneplans indhold, hvis man ikke kan stole på, at de folkevalgte efterlever den, men lader natur og landskab betale prisen for de luftige vækstdrømme.

Nye arbejdspladser vægter højt i den politiske verden. Men her ved Mogenstrup Ås har vi noteret os, at det næppe bliver muligt at flytte københavnske arbejdspladser til kommunen. DSB har skrevet kontrakt med en tysk entreprenør om det samlede vedligehold af togstammerne i Danmark. Firmaet Knorr-Bremse Group udmærker sig ved, at arbejdskraften hentes på lejebasis fra EU’s yderområder, og at det ikke har det bedste ry for løn- og arbejdsvilkår. Denne mulige hovedpine bliver ikke Carsten Rasmussens, så den store halleluja over anlægget skal nok fortsætte frem til næste valg – må man tro.

Kommunen anmodede ministeren om at give en blanco-check til at fravige det almindelige byudviklingsprincip. Ministeren oplyste, at han gav tilladelsen alene på baggrund af kommunens oplysninger. Det er derfor kommunens ansvar, at anlægget nu er placeret ved foden af Fårebakkerne. Ingen kan undskylde sig med, at der kom andre og bestemte, at sådan skulle det være.

Nogle har spurgt os, om vores 5-årige modstand var det hele værd, når det alligevel ender med at anlægget opføres. Vi mener, at vores modstand er med til, at den fatale beslutning vil blive husket. Der var dog nogle, der turde sige fra over for kommunens lukkethed i processen, og selv en statsejet virksomhed skal ikke kunne skamfere et landskab. Det hænger sammen med, at vi tror på demokratiet. Så ja – den kamp skulle føres.

Flere journalister har spurgt, om vi vil gå videre med en retssag. Selv om der er flere forhold, der peger på, at en domstolsafgørelse kunne være det rigtige, så vil det næppe forhindre, at DSB-anlægget bliver færdigopført. Om vi vælger at gå videre med en retssag, tager vi stilling til senere.

Med venlig hilsen
Charlotte Vestergård, Hilbert Andersen, Maria Jørgensen,
Jørgen Pedersen og Theresa Bernstein.

Dette er en lokalnyhed indsendt af Jørgen Pedersen. Du kan også indsende nyheder under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer