Samfund

Danmarks Naturfredningsforening inviterer til årsmøde

Fra årsmødet 2022. Foto: DN Næstved

DN Næstved inviterer alle, der interesserer sig for naturen i Næstved til foreningens årsmøde, der afholdes mandag 23. oktober i Musikstalden i Grønnegade Kaserne.

Alle er velkomne til at deltage i årsmødet; man behøver ikke være medlem af DN, men kun medlemmer har stemmeret ved valg til bestyrelsen, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Mødet starter klokken 19 med formandens beretning, hvor man kan høre, hvad foreningen især har beskæftiget sig med i løbet af året.

Herefter vil fortæller arrangementsgruppen om nogle af de mange ture og arrangementer DN Næstved har lavet i år (hele 21 er det blevet til). Arrangementsgruppen blev oprettet ud fra et ønske fra medlemmer, der deltog på årsmødet i 2022.

Efter indlæggene bliver der mulighed for de fremmødte at stille spørgsmål, komme med forslag og i det hele taget fortælle, hvad man er optaget af i forhold til naturen i Næstved Kommune. Bestyrelsen vil nemlig meget gerne have inspiration til det fremtidige arbejde for naturen i Næstved, lyder det i pressemeddelelsen.

Årsmødet afsluttes med valg til bestyrelsen, hvor der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og en til to suppleanter. Man kan også blive tilknyttet som ”aktiv”, hvis man for eksempel gerne vil bidrage med særlig viden om et emne eller lokalområde uden nødvendigvis at deltage i selve bestyrelsesarbejdet.

– Vi håber, rigtig mange naturvenner vil møde op og være med til en god aften i naturens tegn, siger næstformand i foreningen, Henriette Gaborit.

 

Kommentarer