Næstved By

Borgerlige partier går all in på yderområderne

Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance i Næstved har i dag på blandt andet den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensens facebookprofil lanceret en fælles ambition for udvikling i Næstved Kommunes yderområder: ”Næstved kan – både by og land”.
De har i deres fælles valgforbund forpligtet hinanden på, at de vil øge decentraliseringen.

”Der har i de seneste måneder været stor debat om yderområderne i Næstved Kommune og lokalrådene.
Vi har en kommune, hvor halvdelen af borgerne bor i satellitbyerne og i landdistrikterne.
Landdistrikterne er et aktiv for hele Næstved Kommune og vi vil skabe rammerne for, at det er attraktivt at bo i kommunens landdistrikter.
Vi skal bruge Næstved by som motor for udvikling af hele kommunen med respekt for de lokale forskelligheder.” udtaler Githa Nelander (borgmesterkandidat for Nye Borgerlige), Robert Hansen (spidskandidat for Liberal Alliance) og Rune Kristensen (borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti) i fælleskab.

Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance i Næstved foreslår derfor:

  • Nej til flere skolelukninger. Større selvstændighed for skolerne, decentrale beslutningsgane og mere ansvar til den enkelte skoleleder.
  • En mere synlig borgerservice tæt på borgerne. Antallet af kommunale medarbejdere, der er placeret uden for Næstved by skal fordobles.
  • En styrkelse af de lokale fællesskaber og de lokale foreninger.
  • Styrket fokus på befolkningsvækst og erhvervsudvikling i Fensmark, Glumsø, Tappernøje, Mogenstrup, Fuglebjerg, Karrebæk m.v.
  • Dyrke turismemulighederne i hele kommunen.
  • Bedre infrastruktur i yderområderne – cykelstier og bedre busforbindelser.
  • Mere – og tidligere – borgerinddragelse. Man skal være med til at udvikle sit lokalsamfund.
  • En plan for opsøgende arbejde omkring ældre i yderområderne for at mindske ensomhed og styrke fællesskabet.
  • En styrket indsats mod kriminalitet, herunder specielt handel med stoffer – også uden for Næstveds bygrænse.

Kommentarer