Næstved By

Bilister på rute 54 skal påregne ekstra køretid i de kommende uger

Der må påregnes ekstra køretid og eventuelt kødannelse grundet et vejarbejde, der starter ved tilkørslen mellem Sydmotorvejen og Ny Næstvedvej – blandt andet afkørslen som forbinder Næstved med Sydmotorvejen.

Her skal Vejdirektoratet udskifte den slidte asfalt i rundkørslen på Ny Næstvedvej og på fra- og tilkørselsramperne til Rønnede 37 i sydgående retning på Sydmotorvejen E47. Det oplyser TV2Øst på deres website.

Arbejdet starter tirsdag og udføres i aften og nattetimerne mellem klokken 19.00-05.30.

Ramperne ved Rønnede vil være åbne under hele vejarbejdet – men der skal påregnes ekstra rejsetid, da der er risiko for kødannelse. Der kan desuden blive etableret omkørselsruter under vejarbejdet.

Arbejdet ventes afsluttet fredag den 27. august.

Til – og frakørselsramperne ved Rønnede vil være åbne under hele vejarbejdet – men der skal påregnes ekstra rejsetid, da der er risiko for kødannelse. Der kan desuden blive etableret omkørselsruter under vejarbejdet.

I følge TV2Øst ventes arbejdet afsluttet fredag den 27. august.

Kommentarer