Debat og politik

Alle bidrag tæller, hvis klimaplanen skal i mål

Evals Gruevski. Pressefoto

Debatindlæg af  Evals Gruevski, Tubavej 19, 4700 Næstved

En energipark er under planlægning ved Viborggård mellem Gelsted og Herlufmagle, hvor der er udarbejdet et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering af projektet og planerne. Der er mulighed for at opstille et solcelleanlæg på 48 hektar.

Lokalplanforslagene er vedtaget og godkendt til udsendelse i 8 ugers offentlig høring fra den 5. januar til den 1. marts 2024. Der afholdes et borgermøde om planforslagene den 8. februar kl. 16.30-18 i Herlufmaglehallen. Forhåbentligt bliver den endeligt behandlet og godkendt af Byrådet senere i år.

Den nye solcellepark skal levere ren CO2-neutral energi til 13.000 husstande. Det svarer til over 25% af kommunens samlede husstande. Cellerne skal hjælpe til med, at Næstved Kommune kommer i mål med klimaplanen samt reducere CO2-udledningen med 70% i 2030.

Der er ikke noget til hinder for, at projektet bliver realiseret, medmindre der kommer ting frem i høringsperioden, som der ikke er taget højde for. Der er nogle beboere, som ikke er glade for projektet, da de mener, at det ødelægger deres udsigt over landskabet. De vil selvfølgelig nu få mulighed for igen at fremkomme med deres betænkeligheder.

Tiden er bare den i dag, at store solcellepaneler, vindmøller og andre grønne tiltag kommer til at tage en stadig større del af engene omkring os og udgøre et større bidrag til kommunernes klimaplaner samt bevarelsen af dyre- og plantelivet. Det hænger sammen.
Hvis man vil redde den sjældne klokkefrø og andre beskyttede paddearter, salamandere, flagermus m.m. eller de truede orkideer, der kun vokser få steder på Møn, er man nødt til at give sig og nogen gange sige ja til, at vindmøller og solcelleparker bliver opført tættere på ens bopæl.

Det klinger hult, hvis man siger ja til den grønne omstilling, men nej til selv at gøre noget aktivt. Derfor håber jeg, at der kommer mange borgere på torsdag og får en masse spændende information om projektet, og at der ikke kommer nogen protester.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har besluttet at anbefale projektet i enstemmighed, som Copenhagen Green Energy står bag. Parken kan være klar til at blive tilsluttet El-nettet sidst på foråret i 2025. Det vil være med til at sætte yderligere fart på den grønne omstilling og en gang for alle bidrage til den samlede målsætning om at gøre os uafhængige af Ruslands farlige gasser.

 

Kommentarer