Ærtedrik og ærtefars på vej: Jagten på de perfekte danske ærtesorter er gået ind

Plantebaserede alternativer til kød- og mejeriprodukter skal kunne produceres med ærter dyrket i Danmark fremfor for eksempel sojabønner dyrket i udlandet. Det er målet med et nyt projekt, der håber at kickstarte et dansk ærte-eventyr.

På forsøgsmarker nær Odder kommer lange rækker af ærter snart til at stå. Det er her, jagten på de perfekte danske ærtesorter begynder. En jagt på protein, der både kan blive til velsmagende plantekost, men også nedbringe afhængigheden af udenlandske sojabønner og bælgplanter.

Projektet realiseres med støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

– Vi vil skabe et bæredygtigt, dansk alternativ til at importere udenlandske bønner og proteiner, fordi vi ser et stort potentiale i markedet og samtidig har dygtige landmænd, der gerne vil være en del af udviklingen inden for plantekost, siger projektleder Mette Damborg Hansen fra landbrugets videns- og innovationshus SEGES.

Plantedrik og plantefars breder sig på supermarkedernes hylder, og globalt vokser markedet for alternativer til kød- og mejeriprodukter. I Danmark har markerne med ærter også vokseværk, og når ærter skal blive til ærtedrik og ærtefars, sætter det helt nye krav til afgrøderne.

Ærter nedbringer udledning af drivhusgasser

Ærterne skal blandt andet forbi et særligt belgisk laboratorium for at blive analyseret for næringsstoffer, aminosyrer og protein-indhold, men rejsen begynder på forsøgsmarker hos virksomheden Nordic Seed, der ser et stort potentiale i den grønne bælgfrugt.

– Det er langt fra ukompliceret at fremavle en ny dansk proteinkilde til plantekost, men det åbner nye muligheder både for landmænd, plantekost-producenter og forbrugere. Det kan være begyndelsen på en ny stor æra for ærterne, siger Kim Bonde Pedersen, adm. direktør i Nordic Seed. 

Set fra et klimaperspektiv er den helt store fordel ved ærter, at de ikke har brug for at få tilført kvælstof, fordi planterne ved hjælp af kvælstoffikserende knoldbakterier suger det direkte fra luften. Det betyder i praksis, at udledningen af drivhusgasser falder med, hvad der svarer til 900 kg CO2 per hektar for hver mark med vårbyg eller vinterhvede, der bliver erstattet med ærter.

FAKTA om projektet KlimÆPro

  • Projektdeltagerne er SEGES, Nordic Seed, AU Food, Cosucra, Dragsbæk A/S og Food Cluster Thy. SEGES er projektleder.
  • Projektet har fået 12,7 millioner kroner i offentligt tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Det samlede budget er på 18,3 millioner kroner.
  • Nordic Seed A/S vil undersøge og udvikle potentialet i forskellige ærtesorter. AU Food vil dyrke udvalgte sorter i lille skala og i samarbejde med virksomheden Cosucra analysere ærtesorternes egenskaber og kvalitet før og efter forarbejdning.
  • De bedst egnede sorter dyrker SEGES herefter i større skala ved at inddrage landmænd og finde ud af, hvor i landet og i hvilke jordtyper det er bedst at dyrke de udvalgte ærtesorter. Food Cluster Thy beregner merværdipotentiale ved en klimavenlig produktion og SEGES beregner livscyklusanalyse for hele værdikæden.
  • Projektet løber frem til 31. oktober 2025.

Kommentarer