Debat og politik

60 omsorgsboliger ændres måske til plejeboliger i Næstved

De 36 omsorgsboliger beliggende på Kildegårdsvej i Karrebæk er i spil om at blive omdannet til plejeboliger. Foto: Næstved Kommune.

Socialudvalget I Næstved Kommune undersøger i øjeblikket forskellige alternativer til at øge antallet af plejeboliger i kommunen.

Som følge af, at ventelisterne de senere år har været under pres, og at presset forventes at vokse yderligere, vil der i fremtiden være behov for flere plejeboliger i Næstved Kommune. Det arbejder Socialudvalget i byrådet på at finde løsninger på. Udvalget har blandt andet præsenteret et forslag om at transformere omsorgsboliger til plejeboliger og det er nu sendt videre til budgetforhandlingerne.

Konkret drejer det sig om 60 omsorgsboliger, hvor 36 er beliggende på Kildegårdsvej i Karrebæk og 24 på Jasminvej i Næstved. Disse boliger kan potentielt transformeres til plejeboliger, hvilket ville lindre presset på ventelisterne ved at tilbyde ledige boliger til personer på ventelisten.

Formand for Socialudvalget, Michael Perch (S), udtaler:

– Vi har et presserende behov for flere plejeboliger, og derfor må vi finde løsninger. Dette er en mulighed for at øge antallet af plejeboliger.

Omdannelse fra omsorgsboliger til plejeboliger er ikke omkostningsfri. På begge lokationer vil der være behov for at etablere køkkener og lignende faciliteter for at imødekomme plejecentrets krav og behov. Samtidig vil konverteringen medføre øgede personaleudgifter på grund af nattevagter på plejecentre, som ikke er tilfældet i omsorgsboligerne.

De specifikke omkostninger afhænger af, hvor hurtigt beboersammensætningen udskiftes, samt hvilken konverteringsmodel der vælges. En tidsplan for implementering vil blive fastlagt efter budgetforhandlingerne.

Socialudvalget vurderer løbende mulighederne for at etablere et friplejehjem via private aktører.

Kommentarer