Næstved By

10 år i børnenes tjeneste

Se billedserie

Skrevet af: Peter Jensen

I år kan Børns Voksenvenner i Næstved fejre, at de i 10 år har etableret venskaber mellem børn med få eller spinkle voksenrelationer og ressourcestærke voksne. Det markeres med et stort og festligt jubilæumsarrangement for både nye og gamle vennepar, deres forældre og alle de frivillige, der i tidens løb har været med til at bidrage til, at mange børn har fået en voksenven.

”I alle 10 år har målet ganske enkelt været at give børn i Næstved og omegn med få nære voksne i deres liv en ekstra rollemodel, der ser dem og vil dem. Det drejer sig kort sagt samvær og nærvær”, siger Gitte Wenzelsen, formand.

Selvom målet er enkelt, ligger der et stort og grundigt arbejde bag hvert eneste venskab, da både børn og voksne, der henvender, skal igennem en godkendelses- og matchproces, inden venskabet er en realitet, for som Gitte siger: ”Vores erklærede mål er, at venskaberne skal være varige og gerne livslange, og heldigvis kan vi se, at vores grundige arbejde bærer frugt, da flere af vores venskaber har eksisteret, siden foreningens spæde start”.

To af de venskaber er venskaberne mellem henholdsvis Kirstine og Sofie samt Johan og René.

Kirstine var 12 år den dag for mere end ni år siden, hvor hendes og Sofies venskab blev etableret, og hun husker tydeligt, hvordan det startede: ”Min lillebror havde allerede en voksenven, og jeg kunne jo se, hvor sjovt de havde det sammen, så sådan en ville jeg også have”. Kirstines mor søgte derfor en voksenven til Kirstine, og en dag ringede en af de frivillige matchere og fortalte, at de nu havde fundet en voksenven, som de troede, ville passe rigtig godt til Kirstine; nemlig Sofie. Sofie, der dengang var 27 år, husker tydeligt tiden op til det første møde: ”Jeg havde henvendt mig til Børns Voksenvenner allerede et år forinden og ventede bare på, at de ville ringe, så jeg blev simpelthen så glad, da de endelig kontaktede mig og fortalte, at de nu havde en 12-årig pige, der var klar til at få en voksenven, og at de syntes, vi umiddelbart passede godt sammen”. Næste skridt var, at Kirstine og Sofie skulle mødes, og selvom de begge husker det første møde som noget akavet og nervøst, var ingen af dem i tvivl, da mødet var overstået – de ville have hinanden som venner! Sofie fortæller: ”Matcherne fra Børns Voksenvenner sagde til os, at vi ikke skulle beslutte os med det samme men lige sove på det, og så gjorde vi det, selvom jeg slet ikke var i tvivl om, at det var den rigtige beslutning for mig” siger hun og fortsætter ”så det var rigtig hårdt at gå og vente på beskeden om, hvorvidt Kirstine også ville have mig som voksenven – om jeg var købt eller solgt? Kirstine havde det på nøjagtig samme måde, viste det sig”.

Også René husker tydeligt den dag, da han for første gang blev præsenteret for niårige Johan: ”Det var en genert dreng, jeg mødte, og jeg var også selv utrolig spændt og noget tilbageholdende, men så tog Johan mig med ind på sit værelse og viste mig den største Lego-samling, jeg til dato har set, og så havde vi noget at tale om og var ligesom i gang”.

De to venskaber blev etableret, og i begge tilfælde blev aftalen, at de nye vennepar skulle ses en gang om ugen. Johan fortæller: ”I starten var det min mor og René, der lavede aftalerne, men da jeg blev ældre, lavede jeg selv aftalerne med René. Der har også været perioder, hvor vi ikke har set så meget til hinanden, fordi jeg har været på efterskole eller haft travlt med min uddannelse, men vi er altid fundet sammen igen, for nu er vi jo bare rigtig gode venner, som elsker at hygge os sammen over en øl”. Også Kirstine sætter ord på nogle af de forandringer, som hendes og Sofies venskab har undergået over årene: ”I begyndelsen var jeg jo et barn, så vi lavede rigtig mange aktiviteter, som andre børn og voksne gør sammen, men nu er jeg jo blevet voksen, så Sofies og mit venskab ligner meget de venskaber, jeg har med mine andre veninder”.

På spørgsmålet om, hvad det, set i bakspejlet, har betydet for Kirstine og Johan at have et venskab gennem Børns Voksenvenner, er ingen af dem i tvivl om, at det har gjort en stor positiv forskel. Johan fortæller: ”Jeg har ikke haft nogen far i mit liv, så det at få en mandlig voksenven har for mig både betydet, at jeg har kunne lave en masse af de ting, som andre drenge laver med deres far, og samtidig har jeg haft en mandlig rollemodel at se op til, der har kunnet skubbe mig i den rigtige retning i livet”. Også Kirstine fortæller, at Sofie har gjort en kæmpestor positiv forskel i hendes liv: ”Mit forhold til Sofie har uden tvivl øget mit selvværd og gjort mig mindre usikker og genert, for Sofie havde jeg helt for mig selv, og sammen med hende kunne jeg bare være mig selv uden forventninger, jeg skulle leve op til. Også tanken om, at hun var sammen med mig, bare fordi hun havde lyst, og ikke fordi hun skulle, gjorde at jeg voksede”.

Selvom venskaberne etableres for børnenes skyld, er de to voksenvenner heller ikke i tvivl om, at deres venskaber har gjort deres liv rigere. René fortæller: ”Da jeg henvendte mig til Børns Voksenvenner i sin tid var mit udgangspunkt, at jeg gerne ville gøre noget for andre, men der er ingen tvivl om, at jeg personligt har fået mindst lige så meget ud af venskabet, som Johan har” siger han og fortsætter ”at se, hvor Johan er i sit liv i dag, er en kæmpestor glæde for mig, som bærer lønnen i sig selv, og som jeg ikke vil bytte for noget”. Også Sofie er slet ikke i tvivl om, hvad venskabet har betydet for hende: ”Da jeg meldte mig som voksenven, havde jeg ingen idé om, hvor meget jeg selv ville få ud af sådan et venskab” fortæller hun og slutter ”Hvis jeg ikke havde Kirstine i mit liv, ville der mangle en afgørende brik – hun er jo mere et familiemedlem end en veninde”.

Hvis du kunne tænke dig at blive voksenven, eller hvis dit barn kunne have glæde af en voksenven, er du meget velkommen til at kontakte Gitte Wenzelsen, formand for Børns Voksenvenner i Næstved, på tlf. 2324 3120 eller på naestved@voksenven.dk.

Fakta om Børns Voksenvenner

I Børns Voksenvenner skaber vi venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for et barn.

Vi har skabt venskaber siden 1990 og skaber omkring 250 venskaber om året. Vores erfaring er, at venskaber gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer. Tilbuddet om en voksenven er for børn mellem 6 og cirka 12 år.

Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening, og vi er til stede i omkring 60 kommuner og har over 1500 frivillige, som understøttes af områdekontorer flere steder i landet og et landssekretariat i København. Vi er en ikke-politisk forening uafhængig af religion, økonomiske interesser og offentlige myndigheder.

Læs mere på www.voksenven.dk

Dette er en foreningsnyhed indsendt af Peter Jensen fra Børns Voksenvenner, Næstved. Du kan også indsende nyheder under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer